„A do Z EDUKACJA” BAŁTYCKIE CENTRUM EDUKACYJNE w Koszalinie, ul. Czeremchowa 2, tel. 600 23 23 02, tel./fax 94 343 65 22

Organizujemy kursy:

 • ADR kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne:
  początkowy i doskonalący

  • podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

  • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

  • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

  • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

 • kurs na doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA)

  • szkolenie w zakresie części ogólnej

  • szkolenie w zakresie części specjalistycznej – przewóz drogowy

 • Certyfikat kompetencji zawodowych – dla przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób lub rzeczy (krajowy lub/i międzynarodowy)

 • TAXI transport drogowy taksówką

 • Przewozu odpadów niebezpiecznych, usuwanie azbestu

 • Konserwator elektryk z uprawnieniami do 1kV

 • Napełnianie zbiorników samochodowych LPG

 • Uprawnienia dozorowe (HDS, SUWNICE, DŹWIGI)

 • HDS hydrauliczne dźwigi samochodowe

 • BHP

 • Kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminu na tytuł czeladnika i mistrza we wszystkich zawodach

 • Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Kucharz małej gastronomii, kucharz garmażer, kucharz, barman, kelner

 • Bukieciarstwo i florystyka

 • Rękodzieło artystyczne

 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

 • Konserwator – ogrodnik terenów zielonych

 • Warsztaty z doradcą zawodowym

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych

 • Trening Komunikacji Interpersonalnej - Warsztaty grupy wsparcia z psychologiem

 • inne

„A do Z EDUKACJA”
BAŁTYCKIE CENTRUM EDUKACYJNE w Koszalinie
ul. Czeremchowa 2

tel. +48 600 23 23 02
tel./fax +48 94 343 65 22
e-mail:adozedukacja@op.pl